Hem


Vi tar endast förfrågningar av kommersiella uppdrag

Rederiet har av Sjöfartsverket godkänd säkerhetsorganisation och alla förare har minst den lagstadgade behörighet som krävs.